تشریفات گمرک فرودگاه امام خمینی جهت فریت بار

مسافرین و مهاجرین و صادرکنندگان کالا می بایست توجه داشته باشند که جهت فریت بار اعم از اضافه بار مسافری ، لوازم منزل و یا انواع کالای تجاری در مرحله اول می بایست با انجام تشریفات گمرک فرودگاه امام خمینی موافقت دستگاه های نظارتی مانند گمرکات جمهوری اسلامی ایران با خروج کالایشان از مرز خروجی فرودگاه امام خمینی ،دریافت نمایند.

تمامی کالاهایی که از مرز فرودگاه امام خمینی خارج می شوند در مرحله نخست توسط نهاد های نظارتی مانند گمرکات جمهوری اسلامی مورد بازرسی قرار گرفته و پس از انجام تشریفات گمرکی از مرز هوایی فرودگاه امام خمینی و به صورت هوایی از کشور خارج می گردد تشریفات گمرکی در فرودگاه امام خمینی برای انواع بار ، جهت فریت بار به صورت هوایی ، در زمانی کمتر از یک روز کاری بسته به نوع بار انجام می پذیرد فرستندگان کالا و یانماینده ایشان می توانند با مراجعه به دایره فریت مسافری جهت انجام فریت بار برای اضافه بار مسافری و یا لوازم منزل مهاجرین ، و یا به قسمت صادرات تجاری جهت صادرکردن انواع کالای ایرانی به خارج از ایران مراجعه نمایند.

تشریفات گمرکی جهت فریت بار مسافری از دایره فریت گمرک فرودگاه امام خمینی

دایره فریت مسافری در گمرک فرودگاه امام خمینی مسئول ارزیابی و صدور اجازه خروج انواع بار مسافرین به خارج از ایران می باشد لذا شهروندان کشور ایران و سایر افراد مقیم در ایران می توانند با در دست داشتن مدارک شناسایی و بلیط پروازی همراه با اضافه بار مسافری خود به این نهاد مراجعه نموده و پس از طی تشریفات گمرکی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند.

توجه داشته باشید بنا بر قوانین گمرکی ارسال هوایی و فریت بار بعضی از وسایل شامل عتیقه جات ، آثار هنری قدیم، انواع اسلحه و مهمات ، مواد مخدر و مشروبات الکلی و … ممنوع می باشد و همچنین اظهار خلاف نسبت به وسایل همراه مسافرین در گمرک فرودگاه امام خمینی به منزله قاچاق تلقی می گردد و مطابق قانون با این افراد برخورد خواهد گردید.

ساعت کاری دایره فریت مسافری گمرک امام خمینی

دایره فریت فرودگاه امام خمینی از شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۸ الی ۱۵ آماده پذیرش انواع بار مسافری از مسافرین می باشد.

تشریفات گمرکی جهت فریت بار تجاری از قسمت صادارات تجاری گمرک فرودگاه امام خمینی

صادرکنندگان کالا و یا نماینده ایشان می توانند با به همراه داشتن مدارک بار و کارت بازرگانی با حضور در قسمت صادرات تجاری گمرک فرودگاه امام خمینی نسبت به اظهار بار تجاری خود جهت صادرات اقدام نمایند بار صادراتی پس از توزین و ارزیابی و بررسی مدارک بار اجازه صادرات را دریافت کرده و مجوز گمرکی جهت صدور بارنامه توسط گمرک فرودگاه امام خمینی صادر می گردد توجه داشته باشید که فقط کالای ایرانی مجاز به صادرات بوده و انواع کالای وارداتی می بایست با اظهار مدارک قانونی واردات جهت صادرات مجدد اظهار شود. صادرات بعضی از مواد مانند خاویار و زعفران می بایست با مدارک بیشتری مانند اجازه های نهاد های نظارتی مانند سازمان شیلات و یا برگه های استاندارد جهت صادرات اعلام گردد.

ساعت کاری قسمت صادارت تجاری گمرک فرودگاه امام خمینی

صادرات تجاری در گمرک فرودگاه امام خمینی از شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۸ الی ۱۵ انجام می گردد.