حمل بار هوایی از فرودگاه امام خمینی به سایر کشورها

حمل و ارسال بار هوایی از فرودگاه امام خمینی به تمامی کشورها

فریت بار از فرودگاه امام خمینی به خارج از ایران

فریت بار از فرودگاه امام خمینی

ارسال بار از فرودگاه امام خمینی به خارج از ایران

بسته بندی ، حمل تا فرودگاه و فریت بار از گمرک فرودگاه امام خمینی

خدمات فریت بار فرودگاه امام خمینی

در صورت نیاز به فریت بار از فرودگاه امام خمینی و یا انجام سرویس های جانبی نظیر پذیرش بار در محل شما ، بسته بندی مناسب بار جهت حمل هوایی و یا انجام تشریفات گمرکی جهت خروج بار شما از گمرک فرودگاه امام خمینی تنها کافیست با ما تماس حاصل فرمایید.

planet-150x150

فریت بار به اتحادیه اروپا

در قوانین فریت بار به اروپا بنابر محدویتهای موجود، هر مسافر تنها مجاز به داشتن مقدار مشخصی بار همراه خود در هنگام سفر می باشد و به ازای مازاد بار خود می بایستی که در پای کانتر پرواز جریمه هنگفتی پرداخت کند

canada

فریت بار به کانادا

هر مسافر تنها مجاز به داشتن مقدار از پیش تعریف شده ای بار همراه در هنگام سفر می باشد و به ازای مازاد بار خود می باید که در پای کانتر پرواز مبلغ هنگفتی را بابت جریمه پرداخت نماید.

usa

فریت بار به آمریکا

در فریت بار به آمریکا ، باتوجه به محدویتهای موجود، هر مسافر تنها مجاز به داشتن مقدار معینی بار همراه خود در هنگام سفر می باشد و به ازای مازاد بار خود می بایستی که در پای کانتر پرواز جریمه هنگفتی پرداخت نماید.

پذیرش بار از شهر تهران جهت فریت بار و سایر خدمات

  • بسته بندی انواع کالا خطرناک جهت فریت بار
  • اخت انواع جعبه چوبی جهت حمل هوایی لوازم شکستنی منزل
  • سم پاشی جعبه های چوبی جهت حمل هوایی به کشورهای آمریکا ، کانادا و استرالیا
  • درصورت نیاز اضافه بار مسافر در منزل، توسط پرسنل آموزش دیده فرودگاهی بسته بندی میشود.
  • بار شما به قسمت بار فرودگاه امام خمینی جهت انجام تشریفات گمرکی برای ارسال به مقاصد مختلف حمل می گردد.
  • بارنامه هوایی با مناسبترین هزینه فریت بار ( تعرفه حمل بار ) صادر شده، به همراه رزرو کتبی آن از شرکت هواپیمایی اخذ شده و به شما منتقل خواهد گردید.

سوالات متداول