ترمینال بار فرودگاه امام خمینی در جنب ترمینال مسافری مکانی است که جهت فریت بار اضافه بار مسافری ، لوازم منزل مهاجرین و فریت بار تجاری جهت صادرکندگان کالا در نظر گرفته شده است.

ترمینال بار فرودگاه امام خمینی در کنار ترمینال مسافری محلی است جهت ارسال و فریت بار از مبدا فرودگاه امام خمینی به سایر شهرهای دنیا مسافرین ، مهاجرین و صادرکنندگان کالا جهت ارسال ، حمل و فریت بار به هر نقطه ای از جهان می توانند با بسته بندی و تهیه مدارک بار با حمل بار خود را به فرودگاه ( گمرک فرودگاه امام خمینی ، دایره فریت و یا قسمت صادرات تجاری ) مراجعه نموده و پس از انجام تشریفات گمرکی نسبت به صادر نمودن بارنامه هوایی اقدام کرده و بار خود را به مقصد مورد نظرشان ارسال نمایند.

فریت بار مسافری از ترمینال بار فرودگاه امام خمینی

مسافرین پرواز های خارجی از مبدا فرودگاه امام خمینی می توانند قبل از پرواز خود با مراجعه به ترمینال بار فرودگاه امام خمینی نسبت به فریت اضافه بار مسافری خود به مقصد مورد نظر اقدام نمایند. فریت بار مسافری در مقایسه با پرداخت جریمه اضافه بار در پای کانتر پرواز روشی معقول و بسیار به صرفه در جهت حفظ منافع مسافرین ، جهت ارسال مازاد بار همراه خود به مقصد نهایی می باشد. معمولا هزینه فریت بار کمتر از یک سوم هزینه های جریمه اضافه بار می باشد لذا توصیه به مسافرین این می باشد که در صورت داشتن اضافه بار یک هفته قبل از پرواز با بسته بندی بار خود به ترمینال بار فرودگاه امام خمینی مراجعه کرده و پس از انجام تشریفات گمرکی نسبت به بار خود اقدام نمایند.

فریت بار لوازم منزل مهاجرین

مهاجرین به کشورهای دیگر به هنگام مهاجرت تصمیم به فریت بار قسمتی از لوازم منزل خود به مقصد مورد نظر می باشد که عموما این وسایل شامل وسایل آشپزخانه و اسباب و اثاثیه شکستنی مورد استفاده در منزل است این افراد بدین جهت میبایست  نسبت به بسته بندی  بار لوازم منزل خود بسیار آگاه باشند . بسته بندی لوازم شکستنی و لوازم آشپزخانه به صورت اصولی از مهمترین مراحل فریت بار است تنها پس از اطمینان خاطر از بسته بندی صحیح بار لوازم منزل فرستنده کالا می بایست به گمرک فرودگاه امام خمینی ، دایره فریت مسافری مراجعه نموده و پس از طی تشریفات گمرکی نسبت به صدور بارنامه هوایی لوازم منزل خود به مقصد مورد نظر اقدام نماید.

فریت بار تجاری از ترمینال بار فرودگاه امام خمینی

صادرکنندگان کالای ایرانی به نقاط دیگر دنیا می توانند جهت صادرکردن بار تجاری خود پس از بسته بندی صحیح جهت فریت بار و با همراه داشتن مدارک لازم جهت انجام تشریفات گمرکی به ترمینال بار فرودگاه امام خمینی مراجعه نموده و پس از توزین بار خود به قسمت صادرات تجاری گمرک فرودگاه امام خمینی مراجعه کرده و نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام فرمایند ، صادرکنندگان توجه داشته باشند که جهت انجام تشریفات گمرکی جهت صادرات کالا می بایست نسبت به تهیه کارت بازرگانی اقدام به عمل آورند ، تشریفات گمرکی کالای صادراتی در گمرک فرودگاه امام خمینی تنها با داشتن کارت بازرگانی معتبر قابل انجام می باشد پس از انجام تشریفات گمرکی صادر کنندگان و یا نماینده ایشان با در درست داشتن جواز گمرکی می بایست نسبت به صدور بارنامه هوایی از یکی از شرکت های هواپیمایی فعال در فرودگاه امام خمینی اقدام نموده و بار خود را به مقصد مورد نظر ارسال نمایند.